Skip to main content
 

Diensten

Diensten

AMB biedt advies en praktische begeleiding bij ruimtelijke procedures. Heeft u vragen, loopt u erin vast of heeft u geen idee waar te beginnen, neem dan contact met me op. Daarnaast bied ik ondersteuning in het overleg met de provincie, gemeente of het waterschap, zowel voorafgaand als tijdens de procedure. En indien gewenst voer ik dat overleg in uw plaats. Met kennis van de wetgeving en door vooraf de juiste gegevens aan te leveren, draag ik bij aan een spoedige afhandeling van de procedures. Ook voor het geheel aan aanvragen en vergunningen kunt u terecht bij AMB.

Of u nu als particulier op uw eigen perceel bouwt, of als projectontwikkelaar een hele woonwijk, ik neem de procedurele afhandeling voor mijn rekening. Persoonlijk, met kennis van zaken en tegen een gunstig tarief.

Principeverzoek

Om tijd en kosten te besparen is het zinvol om voorafgaand aan een project een principeverzoek in te dienen. Ik verzorg een motivatie en lever die met toebehoren aan bij de gemeente.

Wijziging bestemmingsplan

Wonen in een pand met agrarische bestemming? Appartementen bouwen in een kantoorpand? Dat betekent een wijziging in het bestemmingsplan. Ik stel voor u het plan op, lever alle nodige tekeningen en onderzoeken aan en begeleid de procedure met de bestemmingspartners. Pas op het moment van vaststelling eindigt mijn opdracht.

(Uitgebreide) omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing

Een omgevingsvergunning maakt het mogelijk om te bouwen of een andere functie aan een gebouw te geven als dit past in het bestemmingsplan. Voor die procedure staat ongeveer acht weken. Een uitgebreide omgevingsvergunning is nodig als een project niet in het bestemmingsplan past en kost ongeveer een half jaar.

Voor beide procedures is onder meer een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Daarin wordt een beschrijving gegeven van de huidige en de nieuwe situatie en wordt het plan getoetst aan de milieuwetgeving en aan de rijks-, gemeentelijke en provinciale regelgeving. Ik zorg voor een goede ruimtelijke onderbouwing en lever alle nodige tekeningen en onderzoeken om de aanvraag te onderbouwen.

Beeldkwaliteitsplan

In een beeldkwaliteitsplan laat ik zien dat de ontwikkeling van een plan gewenst of passend is binnen de omgeving of het landschap.

Aeriusberekening (stikstof)

Nederland kent strikte stikstofwetgeving. Voor elk project moet daarom worden aangegeven wat de depositie is. Ik bereken dat voor u tegen een eerlijk tarief.

Rapport externe veiligheid

Soms is het nodig om een rapport op te stellen over de externe veiligheid van een project. Daarin loop ik na wat de kans is op een ongeval voor de omgeving door bijvoorbeeld de aanwezigheid van gasleidingen en transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

Zienswijze

De droom van de één is de ander een doorn in het oog. Soms leidt een plan dan ook tot een bezwaarschrift of zienswijze. Met alle kennis van de specifieke wet- en regelgeving en de procedures, kan ik partijen ondersteunen die zich benadeeld voelen door een project. Ik stel de juiste kritische vragen, controleer op procedurefouten en dien een zienswijze of bezwaarschrift in. Indien nodig lever ik een advocaat alle nodige ruimtelijke onderbouwingen om de rechtsgang aan te gaan.