Over mij

DSC_2455kleur

 

Mijn naam is Mariëtte van den Berg. Na mijn opleiding tot rentmeester ben ik aan het werk gegaan in onze eigen snijbloemenkwekerij. Aangezien ik het leuk vond om ook iets met mijn opleiding te doen, heb ik gedurende 12 jaar als freelancer bij het hoogheemraadschap/waterschap HHNK gewerkt. Hier heb ik ontzettend veel ervaring opgedaan met een ambtelijke organisatie en de wereld van ruimtelijke procedures en watervergunningen.

Uit ervaring weet ik dat er ontzettend veel mensen en bedrijven zijn die problemen ondervinden met de procedures van de provincie, gemeente of het waterschap. Het is immers vaak onderwerp van gesprek tijdens vergaderingen, feestjes, verjaardagen ect.

Door de start van een eigen advies bureau is duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan advies en begeleiding bij deze problemen.

Mijn doel is om mensen en bedrijven op een praktische wijze bij te staan waarbij de eigen inbreng van de mensen ook wordt meegenomen.